Algemene voorwaarden

Voorwaarden Daikin Award 2019

  • Door het aanmelden van uw project gaat u akkoord met de voorwaarden en geeft u toestemming voor het gebruik en opslaan van de projectgegevens en contactgegevens voor commerciële doeleinden, zoals referentieartikelen, publicaties in print en online media.
  • Alle betrokken partijen zijn op de hoogte van deelname aan de Daikin Award en gaan akkoord met de publiciteit die Daikin Nederland genereert rondom de campagne en uw project los van de campagne.
  • Deelname is mogelijk indien het betreffende project tussen 1 december 2018 en uiterlijk 1 november 2019 is geïnstalleerd.
  • Alle Daikin HVAC-R oplossingen komen in aanmerking, dus niet meer zoals in voorgaande jaren alleen VRV projecten.
  • Daikin behoudt zich het recht voor om projecten te weigeren die niet voldoen aan de voorwaarden of op basis van onvolledige informatie worden aangeleverd.
  • U gaat akkoord met de samenstelling van de jury.
  • Het oordeel van de jury is bindend.
  • De categorie winnaars ontvangen tot maximaal € 10.000,- in mindering op het volgende project middels een verrekening van projectkorting.
  • Verrekening van het bedrag met een volgend project moet uiterlijk voor 31 december 2020 plaatsvinden.